לקראת שנת הלימודים הבאה (תשע"ח): החל מיום רביעי 1.3 ניתן יהיה להגיש בקשה להעברת תלמידי כיתות ז' ממוסד חינוכי אזורי אחד למשנה. את הבקשות ניתן יהיה להגיש עד ל-4 באפריל - לאחר רישום התלמיד בבית הספר שנמצא באזור הרישום שלו. הבקשות יידוני על ידי הגורמים המוסמכים לכך במועצה.

לצפייה בהודעה המלאה