התפקיד כולל ניהול פרויקטים הנדסיים (יזום, תכנון, ניהול ביצוע עד מסירת הפרויקט) בתחומים: בינוי ושיפוץ – בנייה עבור מבני ציבור ותשתיות – כבישים, חשמל, תקשורת, מים וביוב.

המשרה היא בהיקף של 100%. 

התפקיד הוא בכפיפות למנהל אגף הנדסה/מהנדס המועצה.

פרטי המכרז המלאים - בדף המכרזים של המועצה