לקראת סיום מחצית השנה וימי ההורים הכינו בבית הספר היסודי שלום עליכם בבצת תערוכה של תוצרי חקר ועבודות אמנות, שהכינו התלמידים במהלך שיעורי החקר ושיעורי האמנות. התערוכות של כל התלמידים, מכיתות א' ועד ו', הוצגו בפני ההורים במהלך ביקורם בבית הספר והמפגשים עם הצוותים החינוכיים.  

נושא החקר הוא חלק מתוכנית שפה בית ספרית אחידה, שאליה נכנסו בשלום עליכם לראשונה בשנת הלימודים הנוכחית. במסגרת תוכנית זאת לומדים התלמידים בכל השכבות לחקור ולעבוד באופן עצמאי במגוון נושאים, כשהמורים המתלווים לתוכנית משמשים מנחים. לצורך כך, עובר צוות המורים השתלמות בית ספרית עם מרכז כדר זו השנה השנייה.

מגוון הנושאים היה מגוון: סימני חורף, חקר בחממה, סביבה וקיימות וירושלים. ההורים הסתובבו בתערוכות ונהנו מאוד ממגוון התוצרים שכללו מאמר עמדה, משחקים, יומנים וספורים ועיתון מתוקשב.

צפו במצגת על תהליך החקר של כל שכבה ושכבה