ברכות לתלמידי בית הספר היסודי בערב אל ערמשה, למנהל, לצוות ההוראה ולהורים. בית הספר מדורג ברשימה הארצית הפותחת בתחרות המתמטיקה הארצית קודמאנקי.
קודמאנקי היא סביבה מקוונת אשר מלמדת ילדים לתכנת בשפת תכנות אמיתית באמצעות משחק המתאים לגילאי 8 ומעלה.
זוהי הפלטפורמה לאליפות הסייבר הלאומית לבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים.