מרכז קהילתי מטה אשר מתחיל בהפעל תוכנית חדשה, שמטרתה להרחיב את המגעל החברתי של נערים הסובלים מלקויות תקשורת ולמידה.

רעים-A4 (2)