הודעת מחלקת החינוך בדבר בקשות העברה של אזורי רישום לכיתה א'  בשנת הלימודים הבאה. 

לצפייה בקובץ המפורט ולהגשת בקשה להעברת איזור הרישום