בספטמבר 2018 צפוי להיפתח בית הספר היסודי החדש בבית העמק, שבימים אלה נמצא בשלבי בנייה מתקדמים. חברי קהילת בית הספר החדש של בית הספר - ילדים ומבוגרים - מוזמנים להציע שם לבית הספר עד 28 בחודש.

בית ספר JPG