הארכה - מכרז כ"א 31/2017 – סייע/ת צמוד/ה לילדים בבתי הספר :  רגבה, "גוונים" - מתחם נעמן, "אופק" – עברון  ותפקידי סיוע נוספים בהתאם לצורך בגני הילדים ובבתי הספר

במגזר היהודי והערבי בתחומי המועצה 

* בחלק מהמשמרות מועסקים ממלאי מקום הרשאים להתמודד במכרז.

* נדרשת נכונות לעבודה בימי חופשה במערכת החינוך בהתאם לצורך.

פירוט המשרות:

ביה"ס גוונים – משרה על רקע נפשי, 24 ש"ש.

ביה"ס רגבה  - משרה על רקע תקשורתי , 16 ש"ש.  

ביה"ס אופק -  משרה על רקע תקשורתי , 24 ש"ש.

פרטי המכרז המלאים - בדף המכרזים של המועצה