מכרז כ"א 44/2017 פנימי/חיצוני – מלווה משפחות (עובד/ת סמך מקצועי) לתוכנית "עוצמה" במחלקת הרווחה

תוכנית "עוצמה" מכוונת לסייע למשפחות החיות בעוני לשנות את מציאות חייהם ולהיחלץ מהחיים בעוני ובהדרה חברתית.

היקף המשרה:  50% משרה, כ–22 ש"ש, 4 ימי עבודה בשבוע ( יום חמישי הינו יום עבודה נדרש חובה!)

נדרשת נכונות לעבודה בהתאם לצורך גם בשעות אחה"צ

כפיפות:  מנהל מחלקת רווחה, עו"ס המופקד על התוכנית.  

תיאור העיסוק:

ברמה הפרטנית:

  - בניית קשר ואמון עם המשפחות בתוכנית. סיוע ביישום תוכנית ההתערבות שנבנתה : ליווי,

    יעוץ, תמיכה, סיוע ותיווך. וסיוע לעו"ס ולמשפחה בשיפור ושכלול התוכנית תוך כדי תהליך ההתערבות.

-  סיוע בהשתלבות בתעסוקה, במיצוי זכויות ופנייה לגורמי סיוע, הנחיה בהתארגנות כלכלית ומשפחתית,

    העברת מידע .  

- סיוע בניהול תיקי הפונים ותיעוד תוכנית ההתערבות.

ברמה קבוצתית

סיוע בכינוס, ליווי וריכוז קבוצות.

ברמה קהילתית

  - גיוס משאבים וסיוע באיתור ובפיתוח מענים , סיוע לעו"ס בגיוס לקוחות לפעילות יצירת קשר עם

    גורמים בקהילה, הפצת מידע,

    ייצוג צורכי הלקוחות בפני גורמים בקהילה, פיתוח פרויקטים.  

  - תיאום וארגון פעילות מרכז עוצמה.

פרטי המכרז המלאים - בדף המכרזים של המועצה