משרד החינוך הכריז השבוע על 285 תיכונים כבתי הספר המצטיינים לשנת הלימודים תשע"ז. הציונים ניתנו בשל הישגים ערכיים, חברתיים ולימודיים. מבין בתי הספר שניים הם מהמועצה האזורית מטה אשר תיכון מנור-כברי וסולם צור בגשר הזיו. בסך הכל כוללת הרשימה 19 בתי ספר קיבוציים.

ממשרד החינוך נמסר כי הבחירה נעשתה תוך התמקדות בשיעור השיפור הגבוה ביותר, ולא רק בציונים. עובדי ההוראה בבתי הספר יזכו למענקים כספיים.