בישיבת מליאת המועצה האחרונה הוצגו ממצאי סקר שביעות רצון שנערך לאחרונה בקרב האחרונה תושבי המועצה. הסקר נועד לבחו את שביעות רצונם של תושבי המועצה משירותי המועצה, לזהות ולמפות את הנושאים החשובים לטיפול המועצה בעתיד. הסקר בדק מה מידת שביעות הרצון מבחירת הנושאים, אופן הטיפול בהם בפרמטרים שונים (מקצועיות, אדיבות, זמינות ומהירות טיפול) וכן את מידת שביעות הרצון מהחיים ביישובי המועצה ובאזור, מאופן ניהול היישובים.

להלן תוצאות הסקר במלואן