"חום יולי אוגוסט אז היה כבד מאוד", כן מה שהיה הוא שיהיה ואפילו מתחמם. הוקינס )הבריטי ההוא על הכיסא שמדבר מהמחשב( מקציב לנו את מספר השנים שנותר לנו לפתח את הכדור שלנו ואח"כ לברוח. תשעת הימים,  מתחילים בשבוע הבא ,ט' באב קרוב ושוב הר הבית בכותרות, כמה לא מפתיעה העכשוויות של "מגילת איכה". אז, אף על פי כן ,ממשיכים ומשתדלים לעשות רבות, בצורה הטובה ביותר למענכם, תושבינו והסביבה שלנו!!  

לצפייה באגרת ראש המועצה בקובץ PDF

איזה "לילה לבן" של ירח מלא  
לכל מי שלא הגיע לחגוג ב"לילה לבן באכזיב", נספר שהיה א ד י ר!!! חוויה מטורפת עם אנרגיות מדהימות שלא נגמרו עד שעלה האור, מוסיקה זה  – מעולה ומה שהפך את האירוע לכל כך מיוחד אתם האנשים היפים והנפלאים שהגיעו לחוף לשמוח יחד, ליהנות ממוסיקה משובחת בליל ירח כמעט מלא. תודה לכל הקולגות שלי, ראשי הרשויות של אשכול גליל מערבי, שמתאמצים ומצליחים לשמור על שיתופי פעולה אזוריים שתורמים לרווחת כלל תושבי הגליל המערבי .לכל מי שהייתה לו יד ורגל בהפקת האירוע וכמובן לסגן שלי, משה דוידוביץ' שדחף את האירוע ודאג שכל פרט יעמוד במקומו.    משתפרים הטבות המס ליישובי הגדר  
הצלחנו חלקית השבוע, כשח"כ איל בן ראובן (מחנ"צ), יחד עם ח"כים טובים נוספים חוצי מפלגות, בסיוע כל חברי ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, הצליח להעביר הצעת חוק לתיקון חלקי של העיוות בהטבות המס ליישוב י הגדר במטה אשר. החוק שעבר בקריאה שניה ושלישית בכנסת מהווה שיאה של פעילות מתמשכת, המון פגישות עם הרבה חברי כנסת, התארגנות אזורית של ראשי יישובי הגדר במועצה שנרתמו להיפגש עם כל מי שצריך כדי שבקרב מקבלי ההחלטות תיפול ההבנה שחייבים שינוי.  ובכך 2%-בשנה ותגדל ב- 24,000 שקל - התיקון קובע כי תקרת ההכנסה לצורכי ההטבה, תעלה ב יושווה מצבם של יישובי הגדר במטה אשר ליישובי גדר במועצות אזוריות שכנות לנו.  

סקר שביעות רצון 
בישיבת מליאת המועצה הצגנו את ממצאי סקר שביעות רצון שערכנו לאחרונה בקרב האחרונה תושבי המועצה. הסקר נועד ון את שביעות רצונם של תושבי המועצה משירותי המועצה, לבח לזהות ולמפות את הנושאים החשובים לטיפול המועצה בעתיד. הסקר בדק מה מידת שביעות הרצון מבחירת הנושאים, אופן הטיפול בהם בפרמטרים שונים )מקצועיות, אדיבות, זמינות ומהירות טיפול( וכן מידת שביעות הרצון מהחיים ביישובי המועצה ובאזור, מאופן ניהול הישובים  75% תושבים. הממצאים קובעים כי  921 ועוד. הסקר נערך באמצעות שאלונים טלפונים בקרב 1- מהציבור דירג את שביעות רצון כללית מאיכות החיים ביישוב ים ובמועצה - גבוהה )בדירוג של   (. את ממצאי הסקר המלאים ניתן למצוא באתר המועצה. 7.3המועצה קיבלה  10


 יולי פעיל – החופש הגדול 
כמעט כמו בבתי המלון באילת שמפעילים פעילות שעות ביממה, כך אצלנו מחלקת ילדים ונוער  24 לילדים 24 במתנ"ס בניצוחה של טל רובין, פועלת ללא הפסקה. קייטנות יישוביות פועלות באחריות ובאישור המועצה בתוך יישובי המועצה, קייטנה אזורית שפועלת בשבוע במתנ"ס המועצה בעברון ועוד. הילדים מתקשים  לנוח, מחנות קיץ של תנועות הנוער, יום תל אביב לבני קייטנות בית ספריות בבתי הספר רגבה, חופי  3 נוער, הגליל ואפק במסגרת משרד החינוך, גם בשיח' דנון וערב אל ערמשה התחילו השבוע בפעילות קיץ ענפה. לצד אלו הפעלנו השנה פרויקט עבודת נוער בני נוער עובדים באופן חוקי, מוסדר ולפי חוקי וכללי העבודה דרך מחלקת ילדים ונוער במתנ"ס. במסגרת הפרויקט 80 ילדים ונערים משמשים שמדריכים בקייטנות, משמשים כמדריכים בפרויקט הסברת חשיבות המחזור במחלקת איכות הסביבה ובהמשך חופשת הקיץ חלקם יקלטו לעבודה בניקיון חופים.

מתנדבי מד"א בעם – רפואת חירום
בטקס מכובד במועדון באשרת בשבוע שעבר, ציינו סיום מתושבי  25 קורס הכשרת חובשים ונהגי אמבולנס של המועצה, שנכונים מעתה לסייע ולהעניק סיוע רפואי ראשוני בעתות חירום. את הקורס יזמה רכזת צח"י במועצה, מיכל מסד שהשיגה את התקציב עבור מימון הקורס וגייסה את המתנדבים. זה המקום להודות לכל המתנדבים המופלאים שגם השקיעו המון שעות בלמידה שעות הכשרה( והתנסות מעשית. החל  240 )הקורס מחייב מעכשיו הם מתנדבים רשומים במד"א, קיבלו ציוד אישי מתאים ויקדישו מזמנם החופשי להתנדבות חירום רפואית קבועה באזור. ככה בונים חוסן יישובי ואזורי .  עומדים ועומדים ועומדים בפקק  
הפקקים הבלתי נסבלים באזור שלנו, הביאו אותנו להעמיק את העיסוק שלנו ושיתוף הציבור, בנושא תשתיות התחבורה באזורינו. לאחרונה התקיים במושב בצת מפגש שיתוף ציבור ראשון. את המפגש הוביל סגן ראש המועצה, משה דוידוביץ' שממונה על תחום התחבורה באשכול הגליל משתתפים מכלל יישובי האזור שהעלו סוגיות לטיפול ורעיונות  50- המערבי. במפגש השתתפו כ לשיפור המצב. בחודשים הקרובים יתקיימו מפגשים נוספים ותכונס ועדת היגוי שבה יהיו נציגים   שונים מהאזור. אני מזמין אתכם להיות שותפים פעילים בתהליך, שאולי בסופו יאפשר לנו להשפיע על איכות החיים שלנו בהיבט זה.   חנוכת מבנה הייטק ראשון בבר לב  באזור התעשייה המשותף שלנו בר-לב, בצמוד למושב אחיהוד פתחנו השבוע את שעריו של מבנה הייטק ראשון, אלף מטר רבועים בנויים, שכל ייעודם לאכלוס חברות  12 היי-טק. חיזוק התעסוקה המניבה שכר גבוה לעוסקים בה, נמצאת בבסיסו של המיזם הזה, שאת ההשקעה בו מוביל איש עסקים מיוחד מדרום אפריקה. תקוותנו שנצליח במהירות לאכלס את המבנה המרשים )מוזמנים לביקור באזור התעשייה( ונמשיך בבניית   אלף מ"ר.   90 המבנה הבא מתוך סדרת מבנים בהיקף כולל של 

 
מפקד חדש לאוגדה 91 
השתתפתי כנציג "הלקוחות", תושבי המועצה בקו עימות עם לבנון, בטכס החלפת מפקד אוגדה . בטכס מסר תת-אלוף ברעם את נס היחידה לתת-אלוף מילוא כאמור בהשתתפות משפחה, 91 ראשי רשויות, חברים וחיילים. ימים אלו של אמצע יולי הם ימי זיכרון המעוררים כל פעם מחדש את העובדה שגבולנו הצפוני הוא עדין גבול רותח ולא גבול של שלום על אף הרגיעה הנפלאה ובראשה מפקד האוגדה, הם הערובה המידית לביטחוננו  91 שנה. אוגדה  11 השוררת מסביב כבר מטר, בין  7 - ועל כך תודתנו יום יום. בימים הקרובים יחל צה"ל בבניית חומת בטון בגובה של כ ראש הנקרה לחניתה. מטרת החומה היא הוספת נדבך בטחוני שיבטיח את ביטחון תושבינו וימנע מחורשי מזימות לר דוניות. אני וכולנו תקווה שסביב פעילות הגנתית זו של צות לממש תכניות ז צה"ל לא יהיו כאלו מהצד השני שינצלו זאת לרעה.    יש מנהל למתנ"ס מטה אשר  1.8 זהו זה מ ברכות וזר לגולן רוזנברג בחר למנהל המתנ"ס שלנו, ע"י צוות איתור משותף למועצה מיחיעם שנ ולחברת המתנ"סים בישראל. מאחלים הצלחה ענקית לגולן שעבר בשנה האחרונה מספר קורסים ותהליכים שאפשרו לו להיות מועמד מאושר לתפקיד, גם ע"י חברת המתנ"סים. תודה והערכה רבה לכל צוות המתנ"ס, עובדים ומנהלים שיחד עם אייל רייס הסגן שלי, הצליחו לתפעל ולהוביל פעילות מוצלחת מאד של המתנ"ס, בכל התקופה הארוכה והקשה, ללא מנהל בפועל!!!    

                                                                               
                                                                                                 בברכת חופש צונן וקריר,   
                                                                                                             יורם ישראלי