הארכה - מכרז כ"א 29/2017 – סייע/ת צמוד/ה לילדים בגני הילדים במצובה ובראש הנקרה

2 משרות (איוש המשרות בפועל והיקפן מותנה באישור משרד החינוך)

משרות על רקע רפואי - שישה ימי עבודה חובה

גן מצובה - משרה על רקע רפואי  

גן ראש הנקרה – משרה על רקע תקשורתי

היקף המשרות:

משרות חלקיות - בין 24 ש"ש  ל-39.5 ש"ש (טרם נקבע סופית).

תיאור העיסוק:

סיוע צמוד לילדים בעלי צרכים מיוחדים :

* יכולת למתן סיוע, תיווך ליווי והשגחה.

* יכולת להוות דמות סמכותית ומיציבת גבולות.

* בריאות תקינה, כושר גופני ויכולת לעבודה פיזית.

* כושר למידה ונכונות לקבלת הדרכה מקצועית (בסיוע רפואי נדרשת קבלת הדרכה טרם תחילת עבודה)

* בשלות להתמודדות עם מצבים מורכבים.

פרטי המכרז המלאים - בדף המכרזים של המועצה