מכרז כ"א 34/2017 פנימי/חיצוני - מנהל/ת מוניציפלי לאדמית 

העובד/ת  יהיה עובד הוועד המקומי הממונה.  

היקף משרה: 50% משרה. המשרה מחייבת זמינות ולא ניתן לשלבה עם ניהול מוניציפאלי ביישוב אחר.

תחילת העסקה: אמצע אוגוסט

תיאור העיסוק:

* ניהול מוניציפלי של הישוב היבטים פיזיים, חברתיים, תקציביים, קהילתיים וחינוכיים.

* ניהול היישוב בהתאם להחלטות וועד היישוב.

* בניית תקציב, ניהולו ובקרתו.

* איש הקשר עם המועצה וגורמי חוץ.

פרטי המכרז המלאים - בדף המכרזים של המועצה