בעקבות בקשות של חלק ממנהלי היישובים הוחלט לדחות את יום העיון לוועדים מקומיים בנושא גביית ארנונה לתאריך 21 ביוני. יום העיון יתקיים בשעות 18:00-20:00 באולם המליאה שבבניין המועצה ברגבה.

להלן הנושאים שידונו ביום העיון.

 1. הליך אישור צו ארנונה ועד מקומי
 2. הצלבת מידע על נכסים עם המועצה
 3. הגשת ערר ע"י תושב.
 4. הנחות:
  4.1 - מי זכאי להנחה ואיך זה נקבע.
  4.2 – האם הועד יכול להחליט בעצמו על הנחות.

  נושאים אלו יועברו על ידי סיון מלכה, מנהלת מחלקת הגבייה.
   
 5. אופן גבייה על ידי הוועד המקומי
  5.1 חברת גבייה, אגודה שיתופית וכו'.
  5.2 על שם מי לרשום את הצ'ק / כרטיס אשראי.
  5.3 טיפול במזומן.
  5.4 הוצאת קבלות על שם מי?
   

נושאים אלו יועברו על ידי מבקר המועצה ניצן גלילי

אם ישנם נושאים נוספים אותם תבקשו להעלות ביום זה, אנא העבירו אותם בהקדם, כולל שאלות.

נבקשכם להעביר זימון זה והנושאים לכלל חברי הוועד, לחברי וועדות הביקורת ולמנהלי החשבונות ביישובכם.

כמובן העבירו רשימת משתתפים מיישובכם.

           

                                                                                    ב ב ר כ ה,

                                                                                                                                                                                                                                                אורית הלפרין

                                                                                         מנהלת מחלקת יישובים