מוזמנות בזה הצעות להפעלת מעונות יום במושב אחיהוד מכרז מספר (1/2017)

פרטי המכרז המלאים - בדף המכרזים של המועצה