מכרז כ"א 27/2017 פנימי/חיצוני - דרושים לבורנט/ית מעבדה ולבורנט פיזיקה לבית הספר סולם צור (גשר הזיו)

 

שתי משרות:

משרת לבורנט פיזיקה:  60% משרה כלבורנט מטעם המועצה + השלמת משרה למשרה מלאה בשעות הוראה מטעם בעלות ביה"ס. העבודה כוללת עבודה בחופשות ביה"ס.  

משרת לבורנט מעבדה: 80% משרה (34 ש"ש), לפחות 4 ימי עבודה בימים א'-ד' (אופציה ל-5 ימי עבודה ), כולל עבודה בחופשות ביה"ס. 

פרטי המכרז המלאים - בדף המכרזים של המועצה