שם הטופס קטגוריה תאריך העלאה
מכתב ראש המועצה בעקבות הסקר 2010.pdf סקר שביעות רצון 10/11/2016
סקר שביעות רצון 2010.pdf סקר שביעות רצון 10/11/2016
סקר שביעות רצון 2011.pdf סקר שביעות רצון 10/11/2016
מצגת משוב 2011.pdf סקר שביעות רצון 10/11/2016
מצגת משוב 2010.pdf סקר שביעות רצון 10/11/2016