שם הטופס קטגוריה תאריך העלאה
טופס הרשמה למאגר.pdf תמיכות 09/11/2016
רשימת טפסים נדרשים.pdf תמיכות 09/11/2016
תבחינים לבניית בית כנסת.pdf תמיכות 09/11/2016
תבחינים לקבלת כספי תמיכות לשנת 2017 וטופס להורדה תמיכות 07/06/2017