שם הטופס קטגוריה תאריך העלאה
טופס בקשת מידע תכנוני.DOC תכנון ובניה 09/11/2016
טופס 20 א.doc תכנון ובניה 09/11/2016
אישור משתכן.doc תכנון ובניה 09/11/2016
בקשה להארכת מועד לביצוע צו הריסה על פי סעיף 207 לחוק.doc תכנון ובניה 09/11/2016
תצהיר פינוי פסולת.DOC תכנון ובניה 09/11/2016
הנחיות להגשת תיק ורוד.doc תכנון ובניה 09/11/2016
כתב שיפוי.DOC תכנון ובניה 09/11/2016
שלבי בקשת היתר בניה.doc תכנון ובניה 09/11/2016
תצהיר חישובים סטטיים לתוספת לבית קיים.DOC תכנון ובניה 09/11/2016
הנחיות הפיקוח לשלב הבניה וטופס 4.doc תכנון ובניה 09/11/2016