שם הטופס קטגוריה תאריך העלאה
טופס שינוי מחזיקים.pdf ארנונה 09/10/2016
אגרת ביוב.pdf ארנונה 09/10/2016
טופס בקשה לבדיקת פקח.pdf ארנונה 09/10/2016
הוראת קבע באשראי.pdf ארנונה 09/10/2016
בקשה לאישור תושב לשם קבלת הנחת תושב.pdf ארנונה 09/10/2016
בקשה להנחה בתשלום ארנונה חדש.doc ארנונה 24/01/2017
תצהיר הורה עצמאי.pdf ארנונה 09/10/2016
הוראת קבע בבנק.pdf ארנונה 09/10/2016
פטור לנכס ריק.pdf ארנונה 09/10/2016
טופס בקשה למשלוח חשבונות ארנונה במייל.pdf ארנונה 09/10/2016