להלן הנחיות מחלקת איכות הסביבה בנושא דגירות יתושים

מרץ 2017