הוקם ב-1946. מושב שיתופי מזרם התנועה הקיבוצית המאוחדת

רגבה הוקם על ידי קבוצת עולים שששירתו יחד בבריגדה היהודית. המייסדים היו ברובם אומני עץ וריהוט, ששאופו בחזונם להנחיל את הידע והערכים המקצועיים שצברו באירופה בענץ העץ בארץ. הידע שלהם גם היה הבסיס להקמת מפעל "מטבחי רגבה" המצליח. תחילה הוקם המקום כקיבוץ, אך כעבור כשלוש שנים הפך למושב שיתופי, לאחר שהעולים מגרמניה דרשו שילידיהם יגדלו בחיק משפחתם ולא במסגרת הלינה המשותפת.

אוכלוסייה: כ-1,000 נפש.

מערכת חינוכית: ברגבה פועל בית ספר יסודי אזורי

ענפי משק עיקריים: רפת לחלב וגידולי בקר לבשר, לול רבייה ופיטום, אבוקדו, פרדס וגידולי שדה

תעשייה: מטבחי רגבה

ענפים ופעילויות נוספות:

  • מרכז מסחרי ביג רגבה
  • עסקים קטנים בתוך היישוב

 

יצירת קשר:

כתובת: ד.נ גליל מערבי 25223

טלפון: 04-9529011
פקס: 04-9529889