צו ארנונה 2019

צו ארנונה 2018

הנחות לבעלי חובות ארנונה

משרד הפנים אישר למועצה להעניק הנחה של עד 50% לבעלי חובות ארנונה למגורים ולעסקים

לפרטים המלאים על מבצע גביית הארנונה במועצה  

צו ארנונה 2017

צו ארנונה 2016

 

צו ארונה 2015

 

צו ארנונה 2014

 

צו ארנונה 2013

 

צו ארנונה 2012

 

צו ארנונה 2011