גינון קהילתי –  בוצעו 2 קורסים לגינון קהילתי סיוע בהקמת גינות וליווי גינות קיימות קהילתיות בשיתוף עם מח' רווחה .

מדידות קרינה – בוצעו מדידות קרינה סלולרית וחשמלית בכל בתי הספר.

שטחים פתוחים – אימוץ חופים ונחלים ע"י בתי ספר (נחל נעמן, חוף בצת).

פרויקטים  של בנייה ירוקה בקהילה