מועצת מטה אשר נבחרה בשנת 2012 להיות חלוצה במהלך של "הפרדה במקור" - כלומר הפרדת הפסולת כבר בבית התושב. במסגרת זאת מתבקשים התושבים להפריד את הפסולת האורגנית משאר הפסולות, כאשר לכל פסולת אחרת ישנו זרם ייעודי. רק מה שלא ניתן למיחזור מעובר לפח האשפה הירק ומשם למטמנה.

במסגרת המהלך, בכל יישוב הוקמה מינהלת אשר פעלה בתיאום עם מינהלת המועצה לעניין המהלך, תוכננו מרכזי הפרדת פסולת ובוצעה הדרכה והסברה בכל בית אב , מוסדות חינוך פורמלי וחברתי. כל יישוב זכה לשידרוג תשתיות בנושא הפסולת, וכל מרכז מיחזור גודר, שולט ומוספר לצורך הקלה בתיפעול .

בהזדמנות זו נבקש להודות לכל התושבים הממחזרים ומסייעים במטרות וביעדים שהצבנו לעצמנו.

איך זה מתבצע

במסגרת מהלך ההפרדה במקור נבנו מרכזי הפרדת פסולת ולנוחות התושבים  חולקו כלי אצירה אישיים לפסולת האורגנית הנאספת בבתים.

במקביל במסגרת בינוי מרכזי הפרדת הפסולת הוצבו פלים חומים וירוקים בכל מרכז הפרדת פסולת וכן מיכלים לאיסוף נייר, אריזות מתכת, אריזות זכוית וכן קרטוניות ומיחזוריות במרכזים ראשיים.

במרכזי המיחזור מצויים פחים שונים על פי צבעים: חום - לפסולת אורגנית בשקית סגורה היטב; אפור - אריזות מתכת; סגול – אריזות זכוכית; כחול - נייר וקרטון ביתי; קרטוניה לקרטונים; מיחזורית לבקבוקים; בגדים במתקן ייעודי; פסולת אלקטרונית במתקן ייעודי; וירוק - לכל הפסולת שלא ניתן למחזר. 

נתוני מיחזור: כיום מטה אשר ממחזרת יותר מ-20% מכלל הפסולת שלה. בכל חודש מועברים יותר מ-180 טונות של פסולת אורגנית לאתר להפקת פסולת אורגנית.

 

ליצירת קשר

 

אבנר גבאי - מנהל היחידה

טלפון - 9879649
דוא"ל - avnerg@matteasher.org.il
נייד - 050-3794649 
פקס - 9879625

ניב גלבוע -ממונה בטיחות ואיכות הסביבה

טלפון -
 9879635
דוא"ל - yanivg@matteasher.org.il
נייד - 050-3794678
פקס - 9879625