חזון המחלקה:

בני הנוער באזור יהיו מובילים משמעותיים בחברה ובעלי ערכים של שוויון ערך האדם ומעורבות חברתית. יידעו לנקוט עמדה ערכית, לעמוד על סולם הערכים שלהם וימשיכו לפעול בדרך זו ביישובים באזור ובכל מקום בו יהיו גם בחייהם הבוגרים.

מחלקת נו"י תהיה ארגון לומד, גוף מקצועי וחינוכי המוביל את החינוך הבלתי פורמלי במועצה.  גוף אשר נותן מענה מגוון לכלל המועצה ולמובילה בתחום החינוך על שונותם וצרכיהם ובקשר עם כלל הגופים הרלוונטיים לבני הנוער.

 • העשרת צוותי ההדרכה ביישובים
 • פעילות אזורית אחת לחודש
 • הפעלת מרכזי שישי פעיל ביישובים
 • הפעלת קייטנות בחופשים במהלך השנה

המחלקה תהיה מכוונת לשטח באופן רוטיני ותפעל לחיזוק המנהיגות החינוכית. ביישובים. עובדי המחלקה יפעלו להגיע עד אחרון הילדים ובני הנוער ויפעלו לחיזוק תפיסת הנוער את היישובים והמחלקה כבית.

 

תחום ילדים:

 • הפעלת קייטנות קיץ ופעילות אזורית ענפה
 • העשרת צוותי ההדרכה ביישובים
 • פעילות אזורית אחת לחודש
 • הפעלת מרכזי שישי פעיל ביישובים
 • הפעלת קייטנות בחופשים במהלך השנה
   

תחום נוער:

 • מדריך נוער בוגר (מד"ב) בכל יישובי המועצה
 • פורום מד"בים אחת לשבוע להעשרה ולמידה
 • פעילות נוער אזורית בחופשים
 • קב' מנהיגות נוער שונות הפועלות באופן שוטף וקבוע


תנועות נוער

 • בני המושבים: פועלת ב-15 יישובים של המועצה.התנועה פועלת ברמה היישובית וימי שיא והשתלמויות ברמה האזורית וכן ברמה הארצית.
  חג מעלות, טיולים, מחנות, ימי שיא וסמינרים
  במועצה גרים 7 גרעינרים (שנת שירות) של התנועה אשר פעילים עם הנוער והילדים ביישובים ומובילים את המד"צים והטרומפים (שכבת ט').
 • השומר הצעיר: פועלת ב-9 יישובים של המועצה.התנועה פועלת בבית הספר אופק וביישובים
  קומונרים, רכזים ומד"צים מפעילים את התנועה בטיולים, מחנות וסמינרים ברמה האזורית והארצית
 • הנוער העובד: פועלת ב-4 יישובים
  קומונרים ורכזים בוגרים משולבים בפעילות התנועה ביישובים. הדרכות ילדים, סמינרים, מחנות וטיולים ברמה האזורית והארצית.
 • האיחוד החקלאי: פועלים ביישוב אחד. קומונה. שנת שירות אשר גרה במועצה בשיתוף עם רכז בוגר, מפעילים את פעילות התנועה: הדרכת ילדים, טיולים, ימי שיא, מחנות ועוד.


אמ"ן – אזור מתנדב נוער

תוכנית אמ"ן מפתחת ומקדמת את תחום ההתנדבות בקרב בני הנוער באזור, עוסקת בהטמעת ההתנדבות כערך מוביל בקרב בני נוער ועשייה למען הקהילה, מקצוע תחום ההתנדבות.

 • מערך הכשרות לבני הנוער המתנדבים, לארגונים הקולטים בני נוער, לבתי הספר, לתנועות הנוער וכו'
 • תיאום ויצירת שיתופי פעולה בין הארגונים
 • הקמת קבוצות מנהיגות בקשת רחבה של נושאים, לבחירת  בני הנוער במקום
 • ההתנדבות לפי תחום עניין

 

יצירת קשר

טל רובין - מנהלת מחלקת ילדים ונוער

טלפון: 9109012
נייד: 050-6952119
פקס: 9828483
דוא"ל: noaryeladim@matteasher.org.il

יפעת ליפשיץ - רכזת התנדבות נוער

טלפון: 04-9109020
נייד: 050-6952117
פקס: 04-9828483
דוא"ל: yifatl@matteasher.org.il

מיכל אביב בנימין - רכזת תחום ילדים

טלפון: 9109031 
נייד: 050-6952114
פקס: 9828483
דוא"ל: hadracha@matteasher.org.il

מלכה חיים - מזכירת מח' נו"י למחלקת ילדים ונוער

טלפון: 9109014
נייד: 050-6990577
פקס: 9828483
דוא"ל: noar@matteasher.org.il

עדי שוורץ - רכז בני המושבים

נייד: 050-2147186
פקס: 04-9828483
דוא"ל: hamoshavim@matteasher.org.il

תומר שרף - רכזת תחום נוער

טלפון: 9109020
נייד: 050-6990570
פקס: 9828483
דוא"ל: rakezetnoar@matteasher.org.il