מחלקת הביטחון מטפלת בכל נושאי הביטחון בישובים ובמוסדות החינוך של המועצה. חזון מחלקת הביטחון הוא הקנית ותחושת ביטחון לתושבי המועצה בימי רגיעה ובעיתות חירום, וטיפול בכל נושאי הביטחון בישובים ובמוסדות חינוך שבמועצה בזמן רגיעה ובשעת חירום, תוך שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון, גורמי הצלה שונים ומשרדי ממשלה. 

כל הפעילות הזו מתבצעת במטרה לשפר את תחושת ורמת הביטחון של תושבי המועצה. 

נושאים מרכזיים שבאחריות המחלקה:

  • ביטחון שוטף
  • הפעלת מוקד 10
  • תיאום והפעלת מג"ב, משטרת ישראל וצה"ל לשיפור ביטחון היישובים
  • מיקוד בעיות ומתן טיפול נקודתי באירועים חריגים
  • עבודה מול המשטרה, משרד הביטחון ופיקוד העורף להגדלת תקציב למרכיבי ביטחון
  • פגישות וסיורים עם הרב"שים ביישובים
  • מרכיבי ביטחון: תחזוקת מקלטים, גדרות ושערים ביישובים, במוסדות ציבור ובמוסדות חינוך
  • שילוב והרחבת הפעילות של סיירי הביטחון, לטובת הישובים והתושבים שבשגרה ובמצבי כוננות ואירועים חריגים
  • תיאום והפעלת הסיור הכפרי במרחבי המועצה
  • מטווח ואימוני מאבטחים