יורם ישראלי - סגן ראש המועצה 

מרכז תחתיו חלק חשוב מבין המטלות הארגוניות והביצועיות של ניהול המועצה ומהווה גורם מתאם ומתכלל של המחלקות השונות. במוקד פעילותו - תכלול פעילות המועצה על כל מחלקותיה, ייזום וביצוע תכניות חדשות, עדכון ושדרוג תוכניות קיימות, הוצאה מן הכוח אל הפועל של תכניות מדף ומתיחת פנים לכלל העשייה של המועצה, כחלק מהאתגר לשדרג ולקדם את פעילות המועצה, לרווחת התושבים. באחריותו לבצע מעקב שוטף אחר החלטות המועצה ולוודא את ביצוען.


איל רייז - סגן הראש המועצה

 ממונה על כמה תחומים מרכזיים בפעילות המועצה ובהם חינוך וקהילה. משמש כיו"ר המתנ"ס.  

 

יצירת קשר

יורם ישראלי - סגן ראש המועצה

טלפון: 04-9879602
נייד:  050-3794608
פקס: 04-9879794
דוא"ל: yoram@matteasher.org.il

איל רייז - סגן ראש המועצה

טלפון: 04-9879603
נייד: 050-3794608
פקס: 04-9879794
דוא"ל: er@matteasher.org.il

דליה גראור - מנהלת לשכת הסגנים

טלפון: 9879695
נייד: 050-3794003
פקס: 9879794
דוא"ל: daliag@matteasher.org.il

 אסיה בונגרד - עוזרת לסגן ראש המועצה לענייני אסטרטגיה ופיתוח משאבים
משרד: 04-9879420
נייד: 054-6563325

דוא"ל: asyab@matteasher.org.il‏

 

לירז בראונשטיין - מזכירת לשכה

טלפון: 04-9879603
פקס: 9879794
דוא"ל: lirazb@matteasher.org.il