המועצה האזורית מטה אשר מעניקה אחת לשנה מענק לעידוד יצירה מקומית ליוצרים בתחום היצירה הספרותית או ספרות עיון. המענק ניתן ליוצרים בתחום הספרות במטה אשר, בדגש על יצירה מקומית, מתוך מטרה לטפח ולחזק את הזהות והשייכות של התושבים לקהילה.

זוכים בשנים קודמות

בפרס עידוד היצירה המקומית לשנת 2016 זכו שני כותבים תושבי המועצה: ילי שנר על ספרה "כותנה" ואיציק שחר על ספרו "מבחן הניסים". 

בשנת 2015 זכו בפרס חמישה כותבים: מנחם באר על ספרו "אבני דרך אבני בניין: דרכו האדריכלית של מנחם באר"; לידיה גורדון קנכט על ספרה "עוברת אורח"; אלדד גלאור על ספרו "מדריך לגידול ילד"; גילה חמל על ספרה "בריאת דמות"; וסבינה מסג על ספרה "ישר מן השטח: מבחר שירים".

אחד מזוכי פרס עידוד היצירה לשנת 2016, איציק שחר

 

תקנון פרס עידוד היצירה המקומית

 1. הפרס יינתן ליוצר בתחומים ספרות יפה או ספרות עיון בדגש על יצירה מקומית הקשורה להוויית מטה אשר, כמרחב תרבותי, גיאוגרפי, היסטורי, חברתי ועוד.
 2. היצירה הספרותית המוגשת תהיה יצירה שיצאה לאור בשלוש השנים האחרונות, ולא קבלה בעבר תמיכה כספית מהמועצה האזורית "מטה אשר".
 3. המועצה האזורית "מטה אשר" תמנה צוות היגוי לניהול תהליך מתן הפרס.
  הצוות יהיה מורכב ממנהלת הספריה האזורית, מנהלת מחלקת החינוך, ושלושה מתנדבים מתחומי הספרות והחינוך תושבי מטה אשר.
 4. תושב מטה אשר בשלוש השנים האחרונות רשאי להגיש בקשה למועמדות לקבלת הפרס.
  יש להגיש את הבקשות לספריה האזורית עד לתאריך 15.9.16.
 5. הבקשה תכיל בנוסף ליצירה, טופס פרטים אישיים והנמקה אישית של המבקש. רצוי לצרף המלצת מומחה בתחום היצירה. את הטופס ניתן להוריד באתר המועצה ובדף הספרייה האזורית "מטה אשר" .
 6. על מגיש היצירה לוודא קבלתה בספריה האזורית ע"י קבלת אישור בכתב מהספרייה האזורית שהיצירה וטופס הגשת המועמדות התקבלו בה.
 7. צוות ההיגוי רשאי לבחור את הזוכים על פי  שיקול דעתו. החלטת צוות ההיגוי הינה סופית ולא תתאפשר הגשת ערעור .
 8. הפרס יוענק במעמד קהילתי – מועצתי.
 9. המחבר הזוכה יציג את יצירתו במפגש לקהל בתיאום עם צוות ההיגוי, ללא תמורה נוספת.