מבוא:

היווצרותה של קהילה מרחבית חדשה

ישובי מטה אשר נמצאים מזה שני העשורים בתהליכי שינוי עמוקים ועוד נכונה להם הדרך.

  1. שינוי מבני קיצוני אשר קיבל ביטוי בפירוק הארגונים במושבים ובהפרטות בקיבוצים.
  2. קליטה נרחבת של תושבים שאינם חברי אגודה.

תהליכים אלה הבטיחו המשך קיומם של היישובים והיוו עבורם הזדמנות לתנועה וזרימה מחודשת במעגל התפקוד והחיים.

עתה נמצאים חלק מהיישובים  לאחר גל ראשון של קליטת תושבים חדשים בניסיון לשלבם בקהילה. יישובים רבים נוספים נמצאים בשלבי התכנון, הבניה והשיווק לקראת קליטה עתידית.

כאן מקומה של התוכנית האסטרטגית להתמודד עם השאלות המתעוררות בעקבות תמורות אלה ולהציף סוגיות הקשורות בזהותם ומקומם של היישובים לאור התמורות המתרחשות.

תהליך הכנת התכנית האסטרטגית כלל  פרקים של חשיבה ודיון בשיתוף התושבים, גורמים מובילים במועצה, מנהלי מחלקות ואנשי מקצוע.

התהליך ותוצריו מבטאים יותר מכל את הרצון לשמור על  צביונו ותפקודו הייחודי של הכפר,  על מהותו הערכית ועל המאפיינים הפיזיים, המבניים והחזותיים, המייחדים  את המרחב הכפרי בישראל.

בולטת במיוחד הכמיהה והצורך לשמור על עצמאות ניהולית, חזות כפרית ומאפיינים קהילתיים, כמיהה לשלב ישן עם חדש ותיק עם נקלט וליצור קהילה יישובית ואזורית חדשה.

השימוש במונח "ישוב כפרי חדש" מבטא את הצורך ליצור ישות כפרית חדשה בעקבות היקף ועומק השינוי שעברו ועוברים היישובים - מבנית, ארגונית ודמוגרפית.

יחד עם זאת היישוב הכפרי החדש מחויב להיות מחובר לערכים ולמורשת העומדים בבסיס הקיום של המרחב הכפרי המסורתי.

ישנם היבטים הדורשים חיזוק והעצמה - והם דווקא מסממני ההיכר של ההתיישבות ושל המרחב הכפרי - וישנם היבטים אחרים הדורשים שינוי בתפקוד ובזהות.

התושבים שואלים עצמם :"מי אנחנו כיישוב? מה מלכד אותנו כקהילה?". הם שואפים ליצירת מסגרת מחוזקת חברתית וקהילתית, מזוהה ערכית – תוך כיבוד המאפיינים הייחודים של כל יישוב.

הדגשת הכפריות הינה מוטיב בולט גם ביישוב הערבי וגם במגזר המושבי והקיבוצי. 

הכפר הערבי גם הוא עובר תהליך של שינוי וגיבוש זהות המותאמת לזמן ולמקום. שינויים חברתיים ומבניים מתרחשים בו כל העת ואין הוא מנותק מתהליכי השינוי שעוברים היישובים הכפריים השכנים.

תהליכים נוספים בחברה הישראלית מחדדים את הצורך בהרחבת מרחב הפעולה ובמגוון אפשרויות הבחירה  בכל תחומי החיים שהיישוב המקומי איננו מסוגל לספקם. לכן נדרשת התארגנות מרחבית חדשה אשר תספק היצע נגיש ומגוון ברמה האזורית.

בכך מקבל ביטויה היווצרותה של קהילה מרחבית חדשה.