הדוחות המצורפים פרוסמו על ידי המבקר המועצה בסוף שנת 2016. הם מתייחסים לנושאים שטופלו במועצה במהלך שנת 2015.

 

דוח בנושא מכרזי החכרה

דוח בנושא ביקורת ממוחשבת

דוח בנושא פניות ללמונה על תלונות הציבור

דוח בנושא בתי הספר