המועצה עוסקת זה מספר שנים בפינוי אסבסט.

במוסדות חינוך ובאתרים שונים.

בשנת 2016 בוצע פינוי של 2,646 טון מ 20אתרים במועצה, בעלות של 5,292,000 ₪.