להלן אירועים וסדנאות שמתקיימים במסגרת מרכז מעברים בתקופה הקרובה: 

קבוצת הכנה לעולם העבודה2 (1)

מיומנויות בפרזנטציה - 1

אימון אישי לתעסוקה

זינוק - פרסום לעיתון זה אשר (1)

מועדון עסקים אזורי חדשני בגליל (2)