אגרואקולוגיה – מיחזור וטיפול בפסולת חקלאית בשיתוף פעולה עם מילופרי והוועדה החקלאית של המועצה