יצירת קשר

בשיר אבוטריף - מנהל מחלקת הנדסה

טלפון: 9879643
נייד: נייד: 054-3038096
פקס: 9879704
דוא"ל: bashira@matteasher.org.il 

נעמי אלבק - מזכירה

טלפון: 9879645
פקס: 9879704
דוא"ל: nomie@matteasher.org.il

ליאור לוי - מהנדס המועצה

טלפון: 9879608
נייד: 052-6032641
פקס: 9879705
דוא"ל: liorl@matteasher.org.il

גלית אבשלום גרין - מזכירה

טלפון: 9879607
פקס: 9879704/5
דוא"ל: galitag@matteasher.org.il

כרמית הובר – רכזת בסיסי נתונים

טלפון: 04-9879413 

דוא"ל:  karmith@matteasher.org.il