משה דוידוביץ' - סגן ראש המועצה. 

מרכז תחתיו חלק חשוב מבין המטלות הארגוניות והביצועיות של ניהול המועצה ומהווה גורם מתאם ומתכלל של המחלקות השונות. במוקד פעילותו - תכלול פעילות המועצה על כל מחלקותיה, ייזום וביצוע תכניות חדשות, עדכון ושדרוג תכניות קיימות, הוצאה מן הכוח אל הפועל של תכניות מדף ומתיחת פנים לכלל העשייה של המועצה, כחלק מהאתגר לשדרג ולקדם את פעילות המועצה, לרווחת התושבים. באחריותו לבצע מעקב שוטף אחר החלטות המועצה ולוודא את ביצוען.


אייל רייז - סגן הראש המועצה.

 ממונה על מספר תחומים בפעילות המועצה ובהם חינוך וקהילה.  

 

יצירת קשר

משה דוידוביץ' - סגן ראש המועצה

טלפון: 04-9879602
נייד: 050-6930300
פקס: 04-9879794
דוא"ל: dmoshe@matteasher.org.il

אייל רייז - סגן ראש המועצה

טלפון: 04-9879603
נייד: 050-3794608
פקס: 04-9879794
דוא"ל: er@matteasher.org.il

דליה גראור - מנהלת לשכת הסגנים

טלפון: 9879695
נייד: 050-3794003
פקס: 9879794
דוא"ל: daliag@matteasher.org.il